Grüezi, Bonjour, Ciao

Choose a language

Blijf op de hoogte
van de laatste slaaptrends.

We continue to deliver despite the Corona virus!
Please note the longer delivery times.
In individual cases there may be delays.
 

Garantie van matrazzo GmbH

Stand: Juli 2017

 

Ongeacht de 2-jaar garantie biedt de matrazzo GmbH, Hindenburgring 39, 37115 Duderstadt (hierna "Muun") aan kopers (de "klant") een extra garantie zoals vermeld (hierna: de "garantie"):


1. De aanvraag om Muun producten en Ontvangst:

De garantie geldt voor nieuwe en niet eerder gebruikte Muun producten rechtstreeks gekocht via de homepage www.muun.co (hierna "Producten"), met inbegrip van de binnenste materiaal en de kern (het "lef") en de buitenste bekleding (planten hierna: "Cover") en is alleen geldig met een bewijs van aankoop door middel van de juiste documenten, zoals de orderbevestiging of factuur.


2. Duur:

De garantie voor matrassen Muun (hierna "matras") heeft een looptijd van tien jaar, voor Muun pad (hierna "kussen") en voor Muun plafond (de "plafond") om de 3 jaar. Het begint met de levering en de overdracht van Muun product aan de klant (hierna: "overdracht van het risico") en kan worden gemaakt door de klant alleen als het product in overeenstemming met Muun op het moment van de activering van de garantie of verzameling. Paragraaf 3. b) in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Nederland, is.


3. Garantie:

Is de aard van Muun product na de wettelijke garantietermijn van twee jaar na de overdracht van de risico's is niet de gebruikelijke in de betreffende branche stand der techniek vergelijkbaar product types (hierna "defect"), verbindt zich ertoe Muun gedurende de looptijd van de garantie onder de volgende voorwaarden in zijn discretionaire bevoegdheid om het defect (de "rectificatie") te verstrekken of een ander product (de "replenishment") te verhelpen. In het geval van de rectificatie kan Muun defecte onderdelen te vervangen of te repareren door de fabriek te werken naar eigen keuze. Muun heeft het recht om de reparatie uit te voeren door een derde partij of de fabrikant (de "Fabrikant").


Onder de volgende voorwaarden, heeft de klant een garantie houder gerechtigd het defect te verhelpen:


a) Het defect moet Muun onmiddellijk worden gemeld na de vaststelling schriftelijk of per e-mail aan service@muun.co. Muun wordt overhandigd aan de klant een garantie vorm die meer informatie over de garantie eist.
b) zorgt ervoor dat op de schriftelijke mededeling Muun individueel voor het transport van het product naar de fabrikant, en gaat uit van de gemaakte kosten.
c) de fabrikant onderzoekt de Muun produkt met betrekking tot de geclaimde gebrek aan klanten. Wanneer, als gevolg van dit onderzoek dat niet gedetecteerd door deze garantie defect, zal de klant de kosten voor transport van het product Muun wat de geclaimde gebrek kosten te dragen.
d) Indien het onderzoek dat een gedetecteerd door deze garantie defect, de fabrikant elimineert deze namens Muun tenzij een reparatie betreft. Als een reparatie niet kan worden beschouwd en moet daarom worden gecorrigeerd door het gebrek Replenishment, wordt deze rechtstreeks door Muun uitgevoerd.
e) uitgewisseld tijdens reparatie door de fabrikant van het product elementen, zodat de verwijderde items bezit van Muun.
f) Indien de klant gebruik maken van uw schadeclaim en de voorkeur aan een product tegen een hogere prijs, zal hij het verschil in kostprijs tussen de prijs van het nieuwe product en de originele aankopen dragen.
g) Deze garantie strekt zich uit tot de reparatie onder de ingebouwde, of gerepareerd items. Echter, de looptijd van de garantie niet starten als gevolg van de rectificatie te lopen, zodat de garantie voor de geïnstalleerde of gerepareerde items heeft een term die is een juweeltje van de oorspronkelijke looptijd van de garantie. Paragraaf 2 minder reeds verstreken tijd te repareren wordt berekend. De garantie loopt dus altijd ten laatste in overeenstemming met het verstrijken van de oorspronkelijke looptijd van het product. Paragraaf 2. Dit geldt ook wanneer de Muun product wordt vervangen door een nieuwe aflevering.


4. Uitsluiting van garantie

 

Uitgesloten van de garantie zijn bijzonder


Voor alle producten:

a) kleine technische afwijkingen van de respectievelijke afgebeeld kleur van goederen in de online winkel,
b) kleine afwijkingen (tot 3%) van de opgegeven grootte in de online shop,
c) elementen die onderhevig zijn aan natuurlijke slijtage (in het bijzonder de verontreiniging van het deksel en ondersteunende referenties zijn) 


Voor matrassen en kussens:

d) verkleuring van slachtafval (zoals door zonlicht) en 
e) bracht koelen tot 2 cm en een zachte foam aanstaande of slachtafval in de tijd. 


Garandeert verder niet bestaan ​​wanneer het verlies in causale verband is dat:


a) het product door opzettelijke of kwaadwillige handelingen (is beschadigd door een derde partij) of door overmacht, met name door, maar niet beperkt tot, brand, bezuinigingen, tranen, vloeistoffen en vocht;
b) het product verkeerd is gebruikt, dat was vooral bij hogere temperaturen dan aangegeven of gewassen was erg vies.
c) zijn opgenomen in de Muun product zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Muun, elementen of Muun product veranderd in een niet door Muun goedgekeurde wijze;
d) de cliënt is veranderd voorkeuren, dat is bijv. de matras "te hard" of "te zacht" place of plafond, bijvoorbeeld, "te heet" of "te koud".
e) de matras niet weggestopt in een product dat geschikt is voor, hiervoor voorzien lattenbodem / bedframe het gewicht van de matras gelijk;


5. Andere rechten, wettelijke garantie en productaansprakelijkheid:

Verdere aanspraken zijn uitgesloten van deze garantie. Met name mag compensatie, zoals de positie van een vervangend product voor de duur van de reparatie, vervanging van de reiskosten en de werklast van de klanten beweert zelfs voor schade of een recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder afbreuk te doen aan de wettelijke rechten garantie erkend.De huidige garantie wettelijke rechten, met name de garantie claims tegen Muun en mogelijke vorderingen op grond van de Wet Productaansprakelijkheid worden niet beïnvloed.